Coffee by women

COFFEE BY WOMEN SKAPAR TUSENTALS NYA KVINNLIGA ENTREPRENÖRER INOM KAFFEODLING. UTBILDNINGARNA ÖKAR KRAFTIGT ANTALET KVINNLIGA KAFFEODLARE MED LEDANDE BEFATTNINGAR.

ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet odlas på ett hållbart sätt. Vi har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. Därför kallar vi vårt hållbarhetsinnitiativ för just Coffee by women. 

Coffee By Women utbildningarna hjälper även kvinnorna i projekten dessutom utbildning i bland annat ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Insatser som möjliggör fortsatt odling samt säkrare försörjning och som säkrar framtidens kaffeodlare.

Initiativ är avgörande för att hjälpa kaffeodlarna med kunskap mot klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. Fler än 42 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda har deltagit i Coffee By Women och fått ny kunskap och utökade resurser (bl.a. nya och friska kaffeplantor kostnadsfritt). Resultatet av Coffee By Women är ökad kaffekvalitet- och produktion per kaffebuske vilket ger mer betalt per kilo. Utbildningarna är helt kostnadsfria och är inriktade på små och medelstora kaffodlingar eftersom vi vill få med så många kaffeodlare som möjligt. 

Varför vi tycker det är viktigt med kvinnligt deltagande och entreprenörskap är att de kvinnliga kaffeodlarna arbetar ofta kooperativt vilket visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbute mellan bönderna och kooperativen. 

Men framförallt att de tenderar investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst. 

Vi på ZOÉGAS brinner för hållbarhet och vill därför att så många kaffeodlare som möjligt, steg för steg ändrar från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering. Vi vet att vi måste börja med de  kaffeodlare som har minst förutsättningar för att öka utbudet av hållbart kaffe. Den unika ZOÉGAS-smaken kommer från kaffebönor av hög kvalitet, främst från Östafrika. Utbudet av hållbart odlat kaffe av vår höga kvalitet är begränsat i regionen och räcker inte för att möta efterfrågan från marknaden. 

Vi vill sprida allt det goda vi ser genom Coffee by woemn och under 2016 hade bloggarna Paula Uribe, Hugo Rosas, Mona Lundgren och Malin ”Fnulan” Martinsson möjligheten att uppleva resultaten av Coffee by women i Östafrika. Vi åkte tillsammans till Kenya och tog del av kaffeodlarnas egna historier av en bransch i stor förändring. Bloggarna fick själva chansen att ställa frågor till några av de kvinnliga kaffebönderna som är med i vårt Coffee By Women-projekt. Nedan ser du samtliga intervjuer. 

Kvinnorna & utbildningarna
Läs mer här

Fler kvinnor bland framtidens kaffeodlare

För att säkra hållbart kaffe idag och i framtiden finns det många fler vägar än certifieringar som har en enorm påverkan. Vi anser att det är avgörande att få så många kaffeodlare som möjligt att steg för steg ändra från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering. 

HÅLLBARHET MER ÄN EN CERTIFIERING
LÄS MER HÄR