SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT

På ZOÉGAS och inom Nestlé arbetar vi långsiktigt eftersom vi tror att den stora skillnaden sker på sikt, snarare än genom punktinsatser. Genom att hjälpa den stora mängd småskaliga och medelstora odlare världen över, kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. En skillnad som innebär ökad produktivitet och lönsamhet för de självständiga odlarna och ett ökat utbud av miljömässigt och socialt hållbart odlat kaffe för framtiden. Av framförallt rätt kvalitet.

Nestlé investerar cirka 3,7 miljarder kronor mellan 2010 och 2020 i en mer hållbar kaffeodling. Konkret går investeringarna till utbildning av kaffebönder i ansvarsfull och produktiv odling samt till att distribuera nya och fler klimattåliga kaffeplantor. Sedan 2010 har totalt 376 500 kaffebönder utbildats, ett arbete vi gör tillsammans med Rainforest Alliance, och allt fler utbildas varje år. Mellan 2010 och 2020 kommer dessutom 220 miljoner kaffeplantor att distribueras till kaffebönder världen över. Plantorna skänks och kostar därför inget för bönderna som går in med sin mark och inkluderas i utbildningsprogram för att säkra att plantorna odlas på bästa sätt.

Kaffeplantorna planteras på redan befintliga plantager utan krav och odlarna väljer själva vem de vill sälja sitt kaffe till när det är dags att skörda, vilket innebär att de säljer till den som betalar bäst. Plantorna är speciellt utvecklade via naturlig växtförädling för att vara resistenta mot klimatförändringar. De är dessutom mer resistenta mot olika sjukdomar. Totalt har 250 olika kaffesorter tagits fram för att ge goda skördar och kunna stå emot sjukdomar var än i världen de odlas. Om de sköts på rätt sätt kan de ge mer kaffe per träd vilket i sin tur kan leda till ökad produktion och stabil inkomst för den enskilde kaffebonden. Nestlé har 226 agronomer ute på fälten för att stötta bönderna i det initierade hållbarhetsarbetet.