UTBILDNING KAFFEBÖNDER – FOKUS KVINNOR

Bloggarna Paula Uribe, Hugo Rosas, Mona Lundgren och Malin ”Fnulan” Martinsson fick möjligheten att följa med oss ner till Kenya och på nära håll se resultaten av Coffee By Women. Det som gjorde mest intryck på bloggarna var mötena med kvinnorna som drev sina kaffeodlingar, hur Coffee By Women hjälpt dem med att utveckla sina odlingar och hur deras liv positivt förändrats av säkrare kaffeinkomster.  

 

 

 

 

 

 

Andra kvinnliga odlare vi pratat med i våra projekt har framförallt lyft att de själva drömmer om att bli förebilder för andra kvinnor inom kaffe. 

Sedan 2011 har Coffee By Women i Kenya och Rwanda involverat mer än 42 000 kaffeodlare. Alla kaffebönder erbjuds kostnadsfri utbildning i hållbar och produktiv kaffeodling, kvalitetsuppgradering, verifiering samt certifiering. Allt för att öka utbudet av kvalitetskaffe och därigenom intäkterna till familjerna. Kvinnorna erbjuds dessutom utbildning i bland annat ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Hela familjen behövs för att säkra kaffets framtid. Kvinnor och män utbildas tillsammans. Vi vill få med så många bönder som möjligt på resan mot framtidens kaffe, därför behöver vi inkludera fler kvinnor och unga!

Coffee By Women i Kenya, 2015-2017 - fokus kvinnor och ungdomar

Vi köper kaffe från projektet sedan 2015 och bland annat Julkaffet 2015 var ett resultat av projektet. Vårt projektet i Kenya som löper från 2015-2017 är ett samarbete med Nestlé och Coffee Management Services. 42 000 bönder ska utbildas i hållbar och produktiv odling, varav minimum 30% kvinnor. Initiativet omfattar 18 kooperativ -68 Wet-mills- 42 000 kaffebönder med minst 30% kvinnliga kaffebönder. Vi har som mål att under projektets gång öka produktiviteten med minst +30% som möter produktion av kaffe enligt ZOÉGAS kvalitetskrav. 100 000 unga och friska kaffeplantor distribueras bland odlingarna och målet är 4C-verifiering av samtliga ko-opearativ med 17 demoplantager för kaffeodlarna att lära sig på. 

Coffee By Women i Kenya, 2011-2014
Under projektet Kenya under 2011-2014 utbildades 6636 bönder, varav 28% kvinnor. 

COFFEE BY WOMEN I RWANDA, 2015-2017

Coffee By Women - initiativet i Rwanda omfattar 6 000 kaffebönder där kravet är minimum 30% kvinnor. Redan första året hade 5053 kaffebönder utbildats, varav 32,8% av kaffebönderna var kvinnor.

OMFATTNING OCH RESULTAT

8500 kaffebönder i regionerna Kirurumwe, Kiama och Kilalaniu var involverade i Coffee By Women. Utbildningar i hållbar kaffeodling med målet att öka sin avkastning med 100 procent. Syftet är också att få fler bönder att återuppta kaffeodling som huvudsaklig inkomstkälla. I Kirurumwe ökade den med cirka 400 procent mellan 2010 och 2011 samt 2012 och 2013. Under samma period ökade produktionen med 16 procent i Kilalani samt 158 procent i Kiama.