UTBILDNING KAFFEBÖNDER – FOKUS KVINNOR

Alla kaffebönder erbjuds kostnadsfri utbildning i hållbar och produktiv kaffeodling, kvalitetsuppgradering, verifiering samt certifiering. Allt för att öka utbudet av kvalitetskaffe och därigenom intäkterna. Kvinnorna erbjuds dessutom utbildning i bland annat ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Hela familjen behövs för att säkra kaffets framtid. Kvinnor och män utbildas tillsammans. Vi vill få med så många bönder som möjligt på resan mot framtidens kaffe, därför behöver vi inkludera fler kvinnor och unga!

Projekt Kenya: 2015-2017

Projektet i Kenya 2015-2017 är ett samarbete med Nestlé och Coffee Management Services. 42 000 bönder ska utbildas i hållbar och produktiv odling, varav minimum 30% kvinnor. Lokal investering ZOÉGAS 1,5 miljoner SEK.

Omfattning & målsättning;

Initiativet omfattar 18 kooperativ -68 Wet-mills- 42 000 kaffebönder. 
Minimum 30% kvinnor. 
Regioner; Kiambu, Murang’a, Kirinyaga, Nyeri, Embu och Meru.
Ökad produktivitet minimum +30%
Ökad produktion av kaffe som möter ZOÉGAS kvalitetskrav
4C verifiering av samtliga ko-opearativ
17 demoplantager anläggs
100 000 kaffeplantor distribueras.

Slutmål; mer kaffe av rätt kvalitet, av ZOÉGAS höga kvalitet. ZOÉGAS kommer att köpa kaffe från projektet med start redan 2015 och bönor från projektet ingår i 2015 års julkaffe. 

Status
Projektet är igång, första utbildningarna är planerade till slutet av oktober. I Embu planeras första utbildningen med fokus på kvinnor och ungdomar i oktober. Burundi/Rwanda ligger just nu på is på grund av politisk instabilitet, men startar så snart det är möjligt.

PROJEKT RWANDA: 2015-2017

Initiativet i Rwanda omfattar 6 000 kaffebönder där kravet är minimum 30% kvinnor.  
Redan första året hade 5053 kaffebönder utbildtas varav 32,8% av kaffebönderna var kvinnor.

Målet är att 60% av kaffebönderna som tränas ska ha tillgång till verktyg för effektiv och hållbar kaffeodling.  

Slutmål; Att fler kaffebönder kan odla på hållbart vis och fortsätta att försörja sig på kaffeodling, samt ett större utbud av högkvalitativt kaffe.

Status
Projektet är igång och utvärderas kontinuerligt.  

Projekt Kenya: 2011-2014

Projektet Kenya under 2011-2014 i samarbete med SMS. Här utbildades 6636 bönder, 28% kvinnor. Lokal investering från ZOÉGAS 1,5 miljoner SEK.

Omfattning och resultat
8 500 kaffebönder i regionerna Kirurumwe, Kiama och Kilalaniu. Utbildning i hållbar odling med målet att öka sin avkastning med 100 procent. Projektet skulle också bidra till att få fler bönder att återuppta kaffeodling som huvudsaklig inkomstkälla. I Kirurumwe ökade den med cirka 400 procent mellan 2010 och 2011 samt 2012 och 2013. Under samma period ökade produktionen med 16 procent i Kilalani samt 158 procent i Kiama. Alla projekt drivs i samarbete med lokala organisationer som utbildar bönderna på plats.

Läs mer om de kvinnliga bönderna i projektet HÄR!