Ledande kaffeföretag signerar hållbarhetsdeklaration

25 sept 2019 Ledande kaffeföretag har undertecknat en historisk deklaration för den ekonomiska hållbarheten i världens kaffesektor. Detta skedde i anslutning till ett globalt möte som arrangerades av Internatiella Coffee Organisationen, ICO. Syftet är att ta itu med kaffepriskrisen och skapa långsiktig hållbarhet i kaffesektorn.

Det här är första gången som stora aktörer inom den privata kaffesektorn samlas för att enas om att gemensamt implementera lösningar i en anda av delat ansvar, och därmed bidra till 2030-agendan för FN: s hållbara utveckling, enligt ICO.

 säger Minette Rosen, råkaffeansvarig på Zoégas som ägs av Nestlé.

Nestlé, Starbucks, illycaffé, Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Mercon, Neumann Kaffee Gruppe, Olam, , Sucafina, Tchibo, Volcafe har hittills skrivit på. Deklarationen har även stöd från bland andra Rainforest alliance och Fairtrade international med flera.

Genom den så kallade Londondeklarationen, har alla undertecknare och stödorganisationer åtagit sig att vidta åtgärder med fokus på fyra områden. Man åtar sig att främja:

- Konkurrenskraftig och hållbar produktion

- Ansvarsfull och rättvis tillväxt

- Ansvarsfull konsumtion

- Offentlig-privat dialog för politisk utveckling.

Dessutom anges ytterligare ett åtagande om att vidta omedelbara åtgärder inför nästa möte för att etablera informationssystem för marknads- och leverantörsskedjorna samt att aktivt delta i nationella dialoger och främja fördelningen av resurser.

Londondeklarationen kommer tas upp vid det 125:te International Coffee Council den 23-27 September.

Londondeklarationen i sin helhet hittar du, på engelska, här: www.ico.org/documents/cy2018-19/pscb-161e-london-declaration.pdf

Referred to as the London Declaration, all signatories and supporting organisations commit to taking action focusing on four themes – promoting competitive and sustainable production, fostering responsible and equitable growth, promoting responsible consumption, and promoting public-private dialogue regarding policy development.

Also set out is a further commitment to take immediate action before the next meeting of the CEO and Global Leaders Forum, to establish market and supply chain information systems, actively participate in national dialogues, and promote the allocation of resources.

The London Declaration will now be considered at the 125th Session of the International Coffee Council meeting from 23 to 27 September: