27 APRIL 2013: ZOÉGAS SATSAR PÅ HÅLLBARHET I KENYA

ZOÉGAS har sedan 2012 drivit ett pilotprojekt i Kenya tillsammans med sin samarbetspartner Sustainable Mangement Services för att utbilda kaffeodlare i hållbar odling och öka odlarnas intäkter. Hittills har man bland annat utbildat drygt 5100 kaffeodlare, implementerat kvalitetssäkringssystem för tre kooperativ och ökat avkastningen från odlingarna i projektet.

UTBILDNING I HÅLLBAR ODLING SKAPAR VÄRDE FÖR KAFFEBÖNDERNA

För Zoégas är Kenya ett viktigt ursprungsland. Det Kenyanska kaffet bidrar till att ge Zoégas kaffe dess unika smakkaraktär. Sedan rekordåret 1987/1988 har dock kaffeproduktionen i Kenya mer än halverats. Detta har lett till en minskad tillgång till kaffebönor samtidigt som efterfrågan ökat. För att säkra den långsiktiga tillgången till hållbart odlat högkvalitativt kaffe genomför Zoégas ett pilotprojekt med syfte att få fler bönder att odla hållbart kaffe. Projektet genomförs sedan början av 2012 i samarbete med Sustainable Management Services (SMS) i de tre kooperativen Kilalani, Kirurumwe och Kiama med totalt 6636 aktiva kaffebönder.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

En av anledningarna till att kaffeproduktionen i Kenya har gått ner är alternativa inkomstkällor som ger högre intäkter till lägre arbetsinsats. Genom att fokusera på åtgärder som hjälper kaffebönderna att själva öka avkastningen från odlingen och kvaliteten på kaffebönorna, bidrar Zoégas projekt till att få fler bönder att återuppta kaffeodling som huvudsaklig inkomstkälla.

PROMOTOR FARMERS SPRIDER KUNSKAP

En grundpelare för projektet är att ge en djupare utbildning för så kallade Promotor Farmers, redan aktiva kaffeodlare som i sin tur utbildar andra odlare på en bredare skala. Utbildningen fokuserar på att lära ut hållbart kaffeodlande med hög avkastning. Förutom ökad kunskap om själva odlandet lär sig odlarna också bland annat om arbetssäkerhet, fackliga rättigheter, naturkonservation och första hjälpen.

RESULTAT HITTILLS:

  • Drygt 5100 (77 %) av de aktiva bönderna utbildats varav 1328 var kvinnor
  • 155 Promotor Farmers har tränats
  • 10 Gender Standard Trainers har utsetts med syfte att öka kunskapen bland kvinnor som arbetar med kaffeodlingar
  • Prognoser visar på en förväntad ökning av avkastningen med 24 %
  • Utvecklade kvalitetssäkringssystem för tre kooperativ

– Resultaten från projektet visar att vi är på rätt väg för att säkra vår långsiktiga tillgång till hållbart kaffe. Vår ambition är att kunna initiera fler liknande projekt i framtiden och därmed ge fler kaffebönder möjligheten att öka sin avkastning och intäkt, säger Cathrine Ossborn, marknadschef på Zoégas.

FLER AKTIVA KVINNOR

Traditionellt har kaffeodlande varit förbehållet män. Tack vare de specialinriktade utbildningsinsatserna mot kvinnor visar projektet att fler kvinnor diskuterar kaffeodling med männen och att fler kvinnor arbetar aktivt i odlingarna. Totalt är 28 procent av deltagarna i projektet kvinnor och 72 procent män.

MARGARET WANJIRU – KVINNLIG FÖREBILD

Margaret Wanjiru är en av de kvinnliga kaffeodlare som fått del av Promoter Farmer-utbildningen från SMS och Zoégas. Hon äger ca 120 kaffeträd som hon och hennes man planterade för fem år sedan. Eftersom hennes man distansarbetar är det Margaret som ansvarar för kaffeodlingen.

– Jag har använt inkomsten från kaffeodlingen till att bland annat köpa plåt till mitt hus. jag odlar också te, har boskap och jag har även startat en liten frisörsalong i köpcentret i Ihwagi, säger Margaret Wanjiru, kaffeodlare i Nyeri.

Margaret räknar med att skörda ett ton kaffebär i år. Det är mer än en dubblering av förra årets skörd på 450 kg. Tack vare hennes utbildning och framgångar kan hon mobilisera fler kvinnor att investera i kaffeodlingar.

– När vår förening blev partners till SMS och ZOÉGAS blev jag glad eftersom jag visste att jag skulle få svar på mina frågor, fortsätter Margaret Wanjiru. Aktiviteter som tidigare ansågs vara förbehållna män, som till exempel beskärning kan nu utföras av kvinnor.

________________________________________________________

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Marie Louise Elmgren, informationschef Nestlé Sverige AB

Tel: 042-19 91 27 eller 070-340 92 85, marielouise.elmgren@se.nestle.com

Cathrine Ossborn, marknadschef ZOÉGAS Nestlé Sverige AB

Tel: 042-19 91 64 eller 070–543 40 47, cathrine.ossborn@se.nestle.com

För mer information om Zoégas och Nestlés hållbarhetsarbete besök: www.nestle.com/csv samt www.zoegas.se

ZOÉGAS grundades 1886 i Helsingborg av italienaren Carlos Zoéga. Familjen Zoéga sålde företaget till Nestlé på hundraårsdagen 1986. Zoégas är ledande på marknaden för mörkrostat kaffe, en rostning som ger kaffet en kraftfull arom med fyllig eftersmak. Zoégas kaffe är baserat på högkvalitativa Arabica-bönor för en smakfullare upplevelse. www.zoegas.se eller www.facebook.com/zoegaskaffe.